Tikinti

Mütəxəssislər tərəfindən smetanın hazırlanması

Mütəxəssilərin baxışı və konsultasiyası

Tikinti işlərinin aparılması

Tikinti işlərinin sığortalanması

Tikintidə istifadə olunan materiallar haqqında ətraflı məlumatın verilməsi

Tikinti layihəsinə tam nəzarət

SİFARİŞ