Təmir

Mütəxəssislər tərəfindən smetanın hazırlanması

Mütəxəssilərin baxışı və konsultasiyası

Təmir işlərinin aparılması

Təmir işlərinin sığortalanması

Təmirdə istifadə olunan materiallar haqqında ətraflı məlumatın verilməsi

Təmir layihəsinə tam nəzarət

SİFARİŞ