Klassik üsluba aid olan aristokratiyanı və alicənablığı özündə qoruyan bu üslub mənzillərini bəzəmək imkanlarına daha çevik yanaşan konservatorlara daha çox uyğun olacaqdır. Vaxt keçdikcə Şərq üslubunun elementləri Rokoko üslubuna inteqrasiya olunmuşdur. Demək olar ki, bu üslub pastel çalarları və qızılların birləşməsidir.


Geri

ONLAR BİZİ SEÇİB